Thursday, July 29, 2010

Jag tyckte alltid världen om dig ♥My grandfather passed away today. I will miss him so much, even though this was right for him. He was 97 years old and done fighting.

This song is for him...


Du kommer aldrig mer tillbaka
Och ingen vet vart du gått
Så gärna skulle jag velat resa
Dit du farit, om jag förmått
Att ge dig nånting på vägen
Hålla din hand
Säga ditt namn
Och visa dig vart du ska gå

Där på andra sidan
Där på andra sidan
Dit jag inte kan gå

När du går där på saliga ängar
För dom är saliga det vill jag tro
Kan du höra mig då när jag sjunger?
Där du vilar i sorglöst bo
Jag vill ge dig nånting på vägen
Hålla din hand
Säga ditt namn
Och visa dig vart du ska gå

Där på andra sidan
Där på andra sidan
Dit jag inte kan gå

Om jag var en fågel
Skulle jag flyga högt över taken
Lämna marken, lämna träden
Och ge mig själv åt vindarna
Ja, om jag var en fågel
Skulle jag flyga längs dina stränder
Var jag vågen i din bränning
Var jag fågeln i dit bröst

Där på andra sidan
Där på andra sidan
Dit jag inte kan gå


1 comment:

Alice said...

that is such a cute picture. adorable.
i am so sorry. i guess he's relaxing in heaven now.

that song is really beautiful, what a precious voice she has, unbelievable. and the lyrics are really good.

courage <3